메뉴 건너뛰기

본문으로 바로가기 주메뉴로 바로가기
Facebook YouTube LinkedIn
  Chính sách tiết lộ lỗ hổng bảo mật
  1. Trung tâm phản hồi lỗ hổng bảo mật (S-CERT)

  Bộ phận S-CERT*1 của Hanwha Techwin là một nhóm chuyên giải quyết tất cả các lỗ hổng bảo mật có thể có trong các sản phẩm WISENET của Hanwha Techwin và để đáp ứng kịp thời (phân tích và chuẩn bị biện pháp đối phó) trong trường hợp có lỗ hổng bảo mật. Nếu sản phẩm của bạn gặp phải các triệu chứng của lỗ hổng bảo mật, vui lòng liên hệ với S-CERT (safe.cctv@hanwha.com) và trình bày rõ thông tin chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn về cách tái tạo các triệu chứng.

  2. Quy trình phản ứng với lỗ hổng bảo mật

  Khi nhận được báo cáo về lỗ hổng bảo mật, Hội đồng Kiểm soát Biện pháp khắc phục sự cố vi phạm an ninh được triệu tập ngay lập tức. Mục tiêu của Hội đồng là phân tích nội dung và tác động của lỗ hổng, chuẩn bị giải quyết vấn đề và đăng phần mềm vá trên trang web càng sớm càng tốt.

  3. Chính sách thông báo lỗ hổng bảo mật

  Phần sụn được vá lỗ hổng được tải lên trang web * 2 cùng với Báo cáo lỗ hổng. Các chi tiết về lỗ hổng (nội dung lỗ hổng, thông tin sản phẩm / phiên bản phần mềm bị ảnh hưởng, rủi ro, biện pháp đối phó, v.v.) không được tiết lộ cho đến khi phần mềm vá được phát hành trên trang web để ngăn chặn tấn công trong 0 ngày. Các chi tiết như đính kèm các kịch bản cho các lỗ hổng không được tiết lộ để ngăn chặn các cuộc tấn công bắt chước. Nếu nhiều sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng, các bản vá phần mềm tương ứng sẽ được phát hành đồng thời.

  1. 1. S-CERT: Đội ứng phó khẩn cấp bảo mật-máy tính
  2. 2. HQ - Trang bảo mật không gian mạng của trang web (Hướng dẫn kỹ thuật> An ninh mạng) HTA - Trang chính (có Báo cáo dễ bị tổn thương)
   HTE - Trang chính và trang web chuyên dụng
  Hoạt động tăng cường an ninh mạng
  Giấy tờ trắng an ninh mạng
  Báo cáo lỗ hổng
  Pen Test Report

  ※ Dịch vụ hướng dẫn

  □ Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên về sản phẩm giám sát an ninh Hanwha Techwin
  - Công ty chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi
  □ Giới thiệu dịch vụ tại Việt Nam

  Ⅰ. Tổng đài chăm sóc khách hang
  Số điện thoại : 1900-0293
  Thời gian vận hành : 09:00 ~17:00 ngày thường, nghỉ ngày cuối tuần
  Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ về sản phẩm, vui lòng đăng ký với tổng đài để được tư vấn
  Vui lòng cung cấp tên mã sản phẩm để chúng tôi tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và chính xác hơn
  Vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp tại mục Các câu hỏi thường gặp
  Ⅱ. Thời hạn bảo hành chất lượng sản phẩm
  Thời hạn bảo hành sản phẩm là 2 năm đối với sản phẩm analog và 3 năm đối với sản phẩm mạng. ('Áp dụng từ mã sản xuất từ ngày 19 tháng 1)
  Tuy nhiên, bảo hành 2 năm đối với sản phẩm dòng L ( dòng LND/ LNV/LNO/LRN)
  Sửa chữa miễn phí: Trong trường hợp lỗi chức năng trong quá trình sử dụng bình thường và trong thời gian bảo hành
  Sửa chữa trả phí: các sản phẩm đã qua thời hạn bảo hành, do sơ suất của khách hàng (ngập nước, hư hỏng), tự ý thay đổi cấu trúc, hiệu suất hoạt động hoặc các chức năng của sản phẩm, không liên quan đến lỗi sản phẩm, Sản phẩm lỗi do thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sét), v.v.
  Ⅲ. Chi phí dịch vụ
  Chi phí phụ tùng: Trong trường hợp sửa chữa trả phí, chi phí thay thế phụ tùng thay thế phát sinh trong quá trình sửa chữa sản phẩm (đơn giá khác nhau theo từng loại phụ tùng)
  Chi phí kỹ thuật : chi phí nhân công để sửa chữa (giá phải trả cho mỗi lần sửa chữa khác nhau)
  Chi phí vận chuyển : sản phẩm miễn phí (chúng tôi chịu phí), sản phẩm phải trả tiền (khách hàng chịu phí)
  Contact Sales 상단으로 이동