메뉴 건너뛰기

본문으로 바로가기 주메뉴로 바로가기
Facebook YouTube LinkedIn

  Tải xuống SSM SoftWare

  Chào mừng bạn đến với Trung tâm tải xuống phần mềm Hanwha.

  Bạn cần một mã bản quyền phần mềm hợp lệ để sử dụng phần mềm Hanwha Techwin. Nếu bạn đã mua và nhận mật khẩu giấy phép của mình, hãy nhấp vào nút [Tải xuống giấy phép] ở cuối trang. Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản dùng thử miễn phí, hãy nhấp vào nút [Tải xuống khuyến mãi] , hoàn thành một biểu mẫu đơn giản và nhấp vào nút [Gửi] .
  Một trong những cộng tác viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vài ngày. Tải xuống phần mềm ngay lập tức có sẵn thông qua cửa sổ bật lên.

  Chú thích :
  Vui lòng tiến hành cài đặt phần mềm sau khi bạn nhận được mã cấp phép.
  Yêu cầu hệ điều hành:
  Windows7(32/64bit) Windows8(32/64bit)

  Quản lý an ninh Hanwha

  • SSM chuyên nghiệp
   Phần mềm CMS quy mô trung bình
  • Phần mềm CMS quy mô trung bình
   Phần mềm ghi SSM chuyên dụng
  • Ma trận ảo SSM
   Phần mềm quản lý tường video SSM
  • Vui lòng tải xuống các nội dung khác của chúng tôi, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, danh mục và tài liệu A & E cùng với phần mềm trên.    nội dung khác
  • Nhấp vào nút [Tải xuống giấy phép] nếu bạn có giấy phép đầy đủ. Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí, nhấp vào nút [Tải xuống khuyến mãi].
  • Khách hàng sử dụng Hanmail có thể gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác
  • Doanh nghiệp SSM
   Phần mềm CMS quy mô trung bình
  • Máy chủ giao dịch SSM
   Phần mềm liên kết hệ thống SSM với bên ngoài
  • Phản chiếu màn hình SSM
   Phần mềm liên kết SSM-to-User-PC
  • Hướng dẫn sử dụng đơn giản SSM
   Phần mềm CMS quy mô trung bình
   Lượt xem
  • Hướng dẫn sử dụng đơn giản SSM-Virtual Matrix
   Phần mềm ghi SSM chuyên dụng
   Lượt xem

  Thông tin người dùng miễn phí

  Khách hàng không có mật khẩu giấy phép có thể nhập thông tin người dùng của họ và tải xuống phiên bản dùng thử miễn phí của phần mềm.
  Có thể lưu trữ tối đa 16 camera. Thời gian lưu trữ tối đa là 15 ngày.

  • Mã bản quyền sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
  • Khách hàng sử dụng Hanmail có thể gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.
  Thông tin người dùng miễn phí

  Thỏa thuận chính sách bảo mật

  Hanwha Techwin Co., Ltd. (sau đây gọi là "Hanwha Techwin ") coi trọng quyền riêng tư của khách hàng và đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư tuân thủ Đạo luật quảng bá thông tin và sử dụng mạng thông tin và truyền thông, ETC. Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác có liên quan.
  Chính sách bảo mật của Hanwha Techwin có thể thay đổi theo những thay đổi trong việc ban hành luật, sửa đổi, thay đổi chính sách của chính phủ hoặc chính sách nội bộ của công ty.

  1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  Để cung cấp dịch vụ thỏa đáng, Hanwha Techwin thu thập một mức độ tối thiểu thông tin cá nhân cần thiết cho mục đích trả lời câu hỏi và giữ lại câu trả lời, quản lý thành viên, cung cấp nội dung, truyền thông tin quảng cáo và các hoạt động tiếp thị khác.

  Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm (chủng tộc, sắc tộc, ý tưởng / tín ngưỡng, nơi sinh, nơi đăng ký gia đình, liên kết chính trị, hồ sơ tội phạm, sức khỏe, tình dục, v.v.) có thể có nguy cơ vi phạm quyền cơ bản của khách hàng.

  2. Mục thu thập thông tin cá nhân

  - Tên, địa chỉ email, quốc gia, loại khách hàng, tên công ty, chức danh, số điện thoại, danh mục, sản phẩm, địa chỉ IP

  3. Duy trì, thời gian sử dụng và hủy thông tin cá nhân

  Hanwha Techwin sẽ hủy thông tin cá nhân không chậm trễ theo yêu cầu của khách hàng hoặc khi mục đích thu thập hoặc cung cấp thông tin cá nhân đã đạt được.

  Tuy nhiên, thông tin đó sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định nếu được yêu cầu bởi luật pháp và quy định có liên quan hoặc chính sách nội bộ như sau:
  ※ Giữ thông tin theo luật pháp và quy định có liên quan (Đạo luật thương mại, Đạo luật khung về thuế quốc gia, Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v. Đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông, v.v.).
  1. Quản lý và đăng ký trang web: Cho đến khi thu hồi Tuy nhiên, thông tin sẽ được lưu giữ cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ vì những lý do sau:
  A. Cho đến khi kết thúc một cuộc điều tra cho các vi phạm theo pháp luật và quy định có liên quan.
  B. Cho đến khi giải quyết các khoản nợ còn lại liên quan đến việc sử dụng trang web.

  2. Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ: Cho đến khi việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được hoàn thành hoặc phí được giải quyết. Tuy nhiên, thông tin sẽ được lưu giữ cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ vì những lý do sau:
  A. Ghi lại các giao dịch theo Đạo luật Giao dịch Điện tử Thống nhất như hiển thị, quảng cáo, thỏa thuận và triển khai, v.v.
  1) Hồ sơ hiển thị và quảng cáo: 6 tháng
  2) Hồ sơ hủy hợp đồng, thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm
  3) Hồ sơ khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm

  B. Lưu trữ bằng chứng truyền thông theo Điều 41 của Nghị định thực thi Đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông.
  1) Dữ liệu máy tính, dữ liệu nhật ký Internet và dữ liệu theo dõi kết nối: 3 tháng
  ③ Quy trình và phương pháp hủy thông tin
  1. Hanwha Techwin sẽ hủy ngay lập tức thông tin cá nhân của khách hàng khi hết thời gian lưu giữ, mục tiêu đã đạt được hoặc thông tin không còn cần thiết cho bất kỳ lý do nào khác.
  2. Bất chấp các lý do trên, nếu thông tin cá nhân cần được lưu giữ theo luật pháp hoặc quy định có liên quan, thông tin sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu (DB) riêng hoặc khu vực lưu trữ.
  3. Hanwha Techwin sẽ hủy thông tin cá nhân được ghi lại hoặc lưu trữ trong các tệp điện tử theo cách không thể khôi phục hoặc khôi phục. Thông tin được ghi lại hoặc lưu trữ trên giấy sẽ được cắt nhỏ hoặc đốt.

  4. Sử dụng, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
  . cho các trường hợp sau.

  1. Nếu các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn thành công hoặc được chuyển nhượng do bán, thanh lý, sáp nhập hoặc mua lại, Hanwha Techwin sẽ cung cấp thông báo trước với lý do hợp pháp cũng như tùy chọn rút lại sự đồng ý đối với thông tin cá nhân xử lý.
  2. Nếu thông tin cá nhân của khách hàng được cung cấp hoặc chia sẻ vì bất kỳ lý do nào khác, khách hàng sẽ được thông báo trước qua email hoặc bằng văn bản về việc ai sẽ nhận hoặc chia sẻ thông tin đó, mục đích cung cấp thông tin, các loại thông tin thông tin được cung cấp, quyền từ chối cung cấp, và những bất lợi có thể xảy ra do sự từ chối.

  Trong các trường hợp sau đây, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân mà không cần sự đồng ý theo luật pháp và quy định có liên quan.
  1. Thực hiện hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.
  2. Nếu được quy định bởi các điều khoản của pháp luật và quy định có liên quan, hoặc nếu được yêu cầu bởi một cơ quan thực thi pháp luật cho các mục đích điều tra theo các thủ tục và phương pháp theo quy định của pháp luật.
  3. Nếu được cung cấp cho mục đích nghiên cứu thống kê hoặc học thuật hoặc thị trường bằng cách xử lý thông tin cá nhân đầu tiên theo cách mà một cá nhân cụ thể không thể được xác định.

  Tự động điền

  Tự động điền
  Captcha Image

  ※ Dịch vụ hướng dẫn

  □ Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên về sản phẩm giám sát an ninh Hanwha Techwin
  - Công ty chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi
  □ Giới thiệu dịch vụ tại Việt Nam

  Ⅰ. Tổng đài chăm sóc khách hang
  Số điện thoại : 1900-0293
  Thời gian vận hành : 09:00 ~17:00 ngày thường, nghỉ ngày cuối tuần
  Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ về sản phẩm, vui lòng đăng ký với tổng đài để được tư vấn
  Vui lòng cung cấp tên mã sản phẩm để chúng tôi tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và chính xác hơn
  Vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp tại mục Các câu hỏi thường gặp
  Ⅱ. Thời hạn bảo hành chất lượng sản phẩm
  Thời hạn bảo hành sản phẩm là 2 năm đối với sản phẩm analog và 3 năm đối với sản phẩm mạng. ('Áp dụng từ mã sản xuất từ ngày 19 tháng 1)
  Tuy nhiên, bảo hành 2 năm đối với sản phẩm dòng L ( dòng LND/ LNV/LNO/LRN)
  Sửa chữa miễn phí: Trong trường hợp lỗi chức năng trong quá trình sử dụng bình thường và trong thời gian bảo hành
  Sửa chữa trả phí: các sản phẩm đã qua thời hạn bảo hành, do sơ suất của khách hàng (ngập nước, hư hỏng), tự ý thay đổi cấu trúc, hiệu suất hoạt động hoặc các chức năng của sản phẩm, không liên quan đến lỗi sản phẩm, Sản phẩm lỗi do thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sét), v.v.
  Ⅲ. Chi phí dịch vụ
  Chi phí phụ tùng: Trong trường hợp sửa chữa trả phí, chi phí thay thế phụ tùng thay thế phát sinh trong quá trình sửa chữa sản phẩm (đơn giá khác nhau theo từng loại phụ tùng)
  Chi phí kỹ thuật : chi phí nhân công để sửa chữa (giá phải trả cho mỗi lần sửa chữa khác nhau)
  Chi phí vận chuyển : sản phẩm miễn phí (chúng tôi chịu phí), sản phẩm phải trả tiền (khách hàng chịu phí)
  Contact Sales 상단으로 이동