Khách sạn / Khu dân cư : Hanwha Techwin - Security Global Leader

Gặp gỡ các giải pháp dọc của Hanwha Techwin được công nhận trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Hanwha Techwin cung cấp các giải pháp giám sát video tùy chỉnh cho từng ngành dựa trên công nghệ tích lũy, dòng sản phẩm đa dạng và hệ thống A / S đáng tin cậy.
Hanwha đạt được sự hài lòng của khách hàng bằng cách xây dựng một hệ thống dễ dàng và trực quan giúp người dùng đáp ứng Techwin.

Có tổng số 10 bài viết.