Dự án điển hình : Hanwha Techwin - Security Global Leader

Trải nghiệm các giải pháp dọc của Hanwha Techwin, được công nhận trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Hanwha Techwin cung cấp các giải pháp giám sát video tùy chỉnh cho từng ngành dựa trên công nghệ tích lũy, dòng sản phẩm khác nhau và hệ thống A / S đáng tin cậy.
Trải nghiệm hệ thống tích hợp Hanwha Techwin mà khách hàng có thể xử lý các phân tích video đơn giản và dễ dàng.
You can see Hanwha Techwin's Wisenet Solutions and case studies in detail.